sujetsujet

FIND EN PARKERINGSPLADS

Kravene til pladsudnyttelse i byerne øges i takt med befolkningsvæksten. Det kræver, at de tilgængelige parkeringsområder må udnyttes bedre. SWARCO har teknologien til at løse disse udfordringer for byen, parkeringshuset, parkeringspladserne osv. Vores løsninger benyttes i dag ved indkøbscentre, hospitaler, P-huse og P-pladser i byer, lufthavne, kort sagt der hvor der er et behov for parkeringsløsninger. En god løsning sørger for bedre udnyttelse af eksisterende parkeringsområder, gode kundeoplevelser, et godt miljø og god økonomi.

Produkter

 • SINGLE SPACE RECOGNITION

  Detektering og henvisning af enkeltpladser i et P-hus giver en optimal udnyttelse af arealerne, da man let føres hen til en ledig plads. Ejeren får en let overskuelig oversigt over de pladser, som oftest benyttes.

 • PARK&RIDE

  Tilgængelig information om de muligheder, man har til et enkelt skift fra bil til tog eller bus, er et effektivt virkemiddel for at tiltrække sig nye kollektive brugere.

 • CITY GUIDANCE

  Systemet til City Guidance henter information fra P-huse, P-pladser og P-områder. Mindre søgetrafik og et generelt bedre trafikflow giver gevinst for handelslivet i byerne og for miljøet!

 • PARK@STREET

  SWARCOs løsning for PARK@STREET detekterer enkeltpladser udendørs, enten som et selvstændigt system eller et tilknyttet system i P-huse.

 • SWARCO APPS

  Den mest enkle måde er at have din ITS-information med dig overalt!

 • OMNIA-CENTRALSYSTEM

  OMNIA er et softwaremiljø på højt niveau med et ensartet og brugervenligt brugergrænsesnit til betjening af forskellige trafikkontrol- og trafikstyringssystemer.