sujetsujet

KOLLEKTIV TRAFIK

Rigtig information på rette sted til rette tid giver tryghed, uanset om målet for rejsen er arbejdspladsen eller en weekend i Skagen. De rejsende skal kunne planlægge tiden og modtage information om eventuelle ændringer. Det bliver lettere at vælge kollektiv transport desto mere pålideligt systemet er. Gode systemer optimerer rejsetiden på baggrund af blandt andet færre stop og en smidigere trafikafvikling.

SWARCOs systemer for kollektiv trafik bidrager således til et bedre miljø.

Du kan læse mere om dette under ”Offentlig transport"