sujetsujet

TRAFIKSTYRING

Velfungerende trafiksignaler kan generere stor samfundsøkonomisk nytte i form af bedre fremkommelighed, øget sikkerhed og miljøforbedringer. Trafiksignaler benyttes, når trafikken bliver for stor til at regulere sig selv på en god måde. De er særligt nyttige i kryds, hvor den ene vej har betydelig mere trafik end den anden.

Ved at give et kryds et trafiksignal kan sikkerheden øges med ca. 30%. Signaler bruges også, hvis man vil prioritere busser, udrykningskøretøjer, eller når man af andre grunde ønsker at regulere trafikken eller øge trafiksikkerheden.

SWARCO er markedsførende leverandør af trafiksignalsystemer med et komplet produktudvalg af styreapparater, trafiklyshoveder, detektorer og centralsystemer for driftsovervågning og optimering af trafiksignaler.

Produkter