sujetsujet

AKTIV PRIORITERING

Hvorvidt den kollektive trafik er attraktiv bestemmes blandt andet af regelmæssighed, overholdelse af rutetabeller og køretider. Gennem prioritering af den kollektive trafik i signalregulerede kryds kan effektiviteten og dermed også tiltrækningen af kollektiv transport øges.

Udviklingen af stadig mere avanceret passagerinformation samt teknisk udstyr for positionering har ført til, at omkostningerne ved at tilføre et signalsystem busprioritet er blevet betydeligt reduceret i de senere år. Flere studier har vist, at det er en fordel at have busprioritet i trafiksignaler.

FORDELE ER FREM FOR ALT:

 • Fremkommelighed
  Busserne kommer hurtigere frem og reducerer antallet af stop - en fordel for både passagerer og busselskaberne.
 • Køretid
  Spredningen af køretid bliver mindre. Ved tæt bustrafik i byerne forbedres regelmæssigheden betydeligt.
 • Miljøet
  Bustrafikken bliver favoriseret i forhold til biler. En bus har i gennemsnit fra 10-20 personer om bord, mens en bil kun har 1,2 personer.
 • Rejsen
  Både buschauffører og passagerer undgås "unødvendige" stop, og det bliver mindre stressfuldt.

DOKUMENTERET EFFEKT AF BUSPRIORITERING

Talrige studier om busprioritet er blevet udført i nordiske byer. I Helsinki har man reduceret bussernes ventetid med 40%. Et andet eksempel er rapporten om Pribuss udført af Stockholms Gatukontor, som viste en formindsket ventetid for busserne med 10-20 sekunder pr. lyskryds.

For en mellemstor by med et normalt antal trafiksignaler er der hverken grund til at vente eller tvivle på om, hvorvidt busprioritering er samfundsøkonomisk fordelagtig eller ej. Busprioritet er sandsynligvis også virksomhedsøkonomisk lønsomt. Virksomhedsøkonomiske udregninger viser, at omkostningerne for tre kryds er på 150.000/år og indtægterne på 730.000/år. De samfundsøkonomiske udregninger viser, at omkostningerne er 640.000/år og indtægterne 1.560.000/år. Systemet var således klart en fordel, både for samfundet og virksomhederne

Mange har indset det fordelagtigei at have busprioritet, og der findes i dag en omfattende busprioritet i bl.a. Oslo, Stavanger, Trondheim og Porsgrunn. I Bergen, Kristiansand og Lillehammer er busprioritering ved at blive implementeret.

Busprioritet i trafiksignaler bør være en selvfølge i dagens trafiksystemer.

SWARCO OG BUSPRIORITERING

SWARCO kan i dag tilbyde en række systemer for busprioritet i trafiksignaler, alt fra enkel positionering til komplekse adaptive systemer og driftsovervågning. Vi tilbyder også projektering, installation og drift gennem hele systemets livscyklus.