sujetsujet

KOLLEKTIV PRIORITERING

Prioritering kan benyttes som et effektivt virkemiddel for at forbedre luftkvaliteten i byområder og for at reducere klimautslip fra vejsektoren. Mange af tiltagene, som er rettet mod fremkommelighed, vil også have miljøeffekter, da det bidrager til et bedre flow og afvikling af trafikken.

SWARCO har udviklet et signalprioriteringssystem, som sørger for optimal trafikgennemkørsel og trafikafvikling samtidig med at den kollektive trafik kan få aktiv prioritet. Systemet er fleksibelt og kan tilpasses alle typer signalanlæg i udvalgte områder eller hele byer.

Produkter

 • ADAPTIV STYRING

  UTOPIA er et adaptivt trafikstyringssystem, som er udviklet til at optimere trafikstrømmen og give selektiv prioritet til offentlig transport, uden at det går ud over køretiden for den private trafik.

 • AKTIV PRIORITERING

  Aktiv signalprioritet for en forbedret punktlighed.

 • PRIORITERING OG INDMELDINGSYSTEM

  Aktiv signalprioritet for en forbedret punktlighed.

 • SMART CITY TRAFFIC - BUSPRIORITERING

  Et system, der simpelt og effektivt kan give de nødvendige informationer om bussens lokation samt et system der håndterer selve prioriteringen.