sujetsujet

PRIORITERING OG INDMELDINGSYSTEM

PRIORITET FOR OFFENTLIG TRANSPORT

Der findes et stort antal detektorsløjfer i bymiljøer til overvågning af trafikken ved signalstyrede kryds. Ud over at udføre de traditionelle detektorfunktioner til styreapparatet, giver TicPrio systemet også en tovejs kommunikation via detektorsløjfer gennem dens ombord- og vejkomponenter. Da placeringen af hver sløjfe er kendt, kan køretøjets position let bestemmes. Kommunikationens infrastruktur angives gennem sløjferne.

PRIORITY FOR PUBLIC TRANSPORT

Ombord- og vejkomponenter til TICPRIO-systemet
Detektorsløjfer i jorden, som hver især er forbundet med et selvstændigt anlæg, for let og billig installation af DETIC-enheden til køretøjsdetektering og induktiv kommunikation. Eksisterende sløjfer kan anvendes sammen med en lagret detektorfunktion. Det betyder, at DETIC ud over dens kommunikationsfunktion detekterer mange forskellige køretøjer med den traditionelle sløjfedetekteringsfunktion. Køretøjsmonteret TIC-1R sender/modtager, som er tilsluttet en induktiv antenne for kommunikation med detektorsløjfer. Trykknappanel, som er tilsluttet TIC-1R for programmering af rutenummer og for manuel valg af prioritetsretning.

SÅDAN FUNGERER TicPrio I SELVSTÆNDIGE APPLIKATIONER

Et grundlæggende krav til et selvstændigt system er, at prioritetsretningen for busrutenummeret er lagret i hukommelsen til systemets vejenhed (DETIC). Når bussen ankommer til indgangssløjfen, sendes sløjfe-ID'et til køretøjets ombordenhed TIC-1R, inklusive information om at sløjfen er en indgangssløjfe. TIC-1R-enheden returnerer rutenummeret til vejenheden, som derefter finder den relevante prioritetsretning og genererer en prioritetsanmodnning for styreapparatet. Der tildeles et output for hver prioritetsretning på DETIC-vejsideenheden. Buschaufføren får vist den valgte prioritetsretning på et displaypanel. Den manuelle, indbyggede option tillader ruteafvigelser og omkørsler og gør det muligt for chaufføren at vælge den ønskede retning ved hjælp af en trykknap, før køretøjet når indgangssløjfen. Systemet tilsidesætter det automatiske prioritetsvalg, hvis en manuel retning er valgt. Prioriteringen afsluttes, når bussen sender en udgangsimpuls ved udkørsel fra udgangssløjfen i vejkrydset.

 

TicPrio selvstændige applikationer er i drift i mindre byer. Systemet behøver ikke at holde styr på bussernes positioner og kan betjenes uden at være tilsluttet en automatisk køretøjsplacering.

Et typisk eksempel på en selvstændig implementering ses i byen Borås i Sverige. Her består byens offentlig transportflåde af 80 busser med et etableret detektorsystem baseret ¨på 60 sløjfer.

 

INTEGRERING AF TicPrio MED INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER

Hvis bussen eller sporvognen udstyres med en bus- eller sporgvognscomputer, kan computeren tilsluttes TIC-1R gennem en seriel kanal. Det stationære system er det samme som i TicPrio selvstændige systemer. Det betyder, at hver sløjfe er tilsluttet sin egen DETIC-kontrolenhed. Når køretøjet nærmer sig en indgangssløjfe, som identificeres af DETIC-vejdetektoren, vælger køretøjets computer den relevante prioritetsretning og sender besked herpå via TicPrio køretøjsudstyret gennem sløjfen til DETIC-vejenheden. DETIC genererer derefter prioritetsanmodningsimpulsen til styreapparatet. Igen angiver sløjferne kommunikationens infrastruktur, og det gør yderligere (f.eks. radiostyrede eller infrarøde) links unødvendige.

TicPrio kan integreres i realtids passagerinformationssystemer. Tic-udstyret om bord tilsluttes køretøjets computer via en seriel kanal, så man kan downloade prioritetsretninger fra et AVLsystem.

Et eksempel på et integreret TicPrio-system er implementeringen i Göteborg i Sverige med 200+ sporvogne, som betjener 13 linjer og 350 busser på ca. 50 faste ruter.

 

OVERLAPPENDE SYSTEMER

I byområder er busser/sporvogne, som betjener hovedårerne, højst sandsynligt udstyret med køretøjscomputere, som f.eks. bruger GPS til positioneringsopdateringer, der giver stop-info, ankomstmeddelelser osv. PT-køretøjer, som betjener mindre byruter eller regionale ruter, har normalt ikke dette udstyr. Signalprioritering ved alle kryds for alle PT-køretøjer kan dog stadig være ønskelig. Integrerede og selvstændige TicPrio systemer kan bruges parallelt for at løse dette problem. Hardwaren er nemlig den samme, og forskellen mellem det selvstændige system (rute 173 i vores eksempel) og det integrerede system (rute 7) er måden at lagre og sende prioritetsretningerne på svarende til køretøjets rutenummer og ID’et på den sløjfe, det møder.

 • TICPRIO is a reliable SWARCO solution
 • Gain in commercial speed; priority contributes to the reduction of PT-vehicle journey times producing greater transport capacity
 • Service regularity; alignment with nominal timetables.
 • Reduction of pollution
 • Energy-efficient
 • Detection & two-way Communication on the same loop
 • Existing detector loops can be used without any modification for easy and cost-effective installation

BENEFITS OF USING LOOPS TO PROVIDE SIGNAL PRIORITY

 • Existing loops can be used with preserved detector function
 • No communication costs
 • No matter how many vehicles and loops are in the system, communication capacity is unlimited
 • Once the vehicle is over a loop, communication is always guaranteed
 • Negligible communication delays (from vehicle to Traffic Controller < 50 ms.)
 • Exact vehicle positioning