sujetsujet

SMART CITY TRAFFIC - BUSPRIORITERING

Smart City Traffic med Smart City Virtual Detection kan give, simpelt og effektivt, de nødvendige informationer om bussens lokation samt håndtere selve prioriteringen.

Systemet er baseret på ”Virtual detection”, via GPS lokalisering. Alt fungerer via en standard mobil telefon der samarbejder med et serverbaseret Central Management system – ”Smart City Traffic”.

 

HVORLEDES DEN VIRKER
Med denne løsning udsender bussen kontinuerligt sin GPS lokation via en mobiltelefon, som bliver registreret i softwaren på serveren. Alt foregår i realtid og har en lokations-nøjagtighed på få meter.

Smart City Traffic mobil

Når bussen kører ind i en foruddefineret zone, begynder serveren at samarbejde med det – eller de aktuelle signalanlæg i zonen, som skal forfordele bussens fremkommelighed gennem krydset. Serveren er informeret om alle ruteplaner for den enkelte bus samt nøjagtig placering af aktuelle busser via GPS og et ID nr.

Når ”bus nr. xx” nærmer sig en detekteringszone nær et signalanlæg, ved systemet via den kendte rute, hvilken vej bussen ønsker at køre gennem signalanlægget. Dermed vil prioriteringen udføres med henblik på at skabe det mest optimale signalbillede, set fra bussens side.

Nedenfor ses et eksempel på prioritering af to busser (04) & (05), som passere gennem et signalanlæg.

Smart City Traffic - intersection map

 

Via de lilla prikker, ses det at Bus nr. (04) netop har forladt første signalanlæg (A) samt afmeldt prioriteringen i dette (A) - (rød nål).
Ligeledes har bus nr. (04) samtidigt anmeldt en prioritering i næste anlæg (B) - (Grøn nål)

Bus nr. (05) er ligeledes på vej ind i anlæg (B) og vil blive prioriteret iht. dennes rute gennem anlægget - (Grønne felter)

 

UDTRÆK AF STATISTIK
Ønskes der udtræk af statistik, køretider, historik mv. kan dette let gøres via ”Central systemet”. Der logges ind via en internet browser, med brugernavn og Password, hvor som helst fra i verden. Herfra kan alle data analyseres, udtrækkes og gemmes i separate filer.

SWARCO OG BUS PRIORITET
I Danmark samt hele Europa møder vi pt. et stort fokus på den kollektive trafik. Vi oplever at det er vigtigt for borgerne og samfundet generelt, at bl.a. busser får de mest optimale forhold, når de fragter passagerer rundt i bybilledet.

Én måde at højne fremkommeligheden på, kan bl.a. være at give busserne særlige fordele, mht. kørsel gennem byernes signalanlæg.

Der findes flere måder at prioritere bussernes fremkommelighed på i signalanlæg. Fælles for dem alle er dog, at vi skal kunne detektere bussen, før den når frem til det enkelte signalanlæg. Efter denne detektering er det muligt at indlægge særlige programmer, der enten forlænger grøntiden i bussens retning eller afkorter grøntiden for den tværgående trafik, således bussen oplever en længere grøntid – eller et hurtigere skift til grøn i den kørende retning.

KONTAKT OS FOR MER INFORMATION
Kontakt gerne Swarco i dag, for yderligere informationer vedr. Smart City Traffic og Virtual detection. Vi kan kontaktes på tlf. 36 88 88 88. Eller book et møde direkte med din sædvanlige kontaktperson ved Swarco Danmark A/S.