sujetsujet

TJENESTER

ITS-installationer fra SWARCO indhenter dagligt enorme mængder trafikdata. Disse data kan bearbejdes til nyttig information for både trafikanter og trafikoperatører. Vores produkter og systemer har et åbent grænsesnit og anvender standardiserede protokoller for udveksling af data. Det er derfor meget enkelt at integrere eksterne systemer.

Statistik og rapporter kan helt enkelt eksporteres fra SWARCOs systemer. Alt det, der lagres i systemet, kan eksporteres i det format, kunden selv ønsker. Ved at importere data fra forskellige eksterne kilder kan man på enkelt vis samordne disse data til brugervenlig information. Man kan for eksempel benytte sig af et passagertællingssystem for kontrol af antallet af ombordstigende og afstigende passagerer ved holdepladsen og kombinere dette med den information, som findes i SWARCOs system for at få en statistik over passagergennemstrømningen.

Som alternativ til egen drift kan vi tilbyde hosting-løsninger, hvor SWARCO påtager sig driften af systemerne. Vi kan også tilbyde funktioner for overvågning af systemets hardware og software.