sujetsujet

TILGÆNGELIGHED

Passagerinformation for alle - også tilpasset rejsende med nedsatte funktionsevner.

For passagerinformation tilpasset personer med nedsat funktionsevne har SWARCO et grundigt udarbejdet koncept, som vi kalder Prator.

Prator bruges til lydannoncering og kan integreres i skilte, monitorer og indkapslinger. Alternativt kan den monteres i en separat indkapsling for placering på et egnet sted. Det eneste, som kræves, er strømforsyning og Ethernetadgang.

Vi kan også tilbyde taktile kort og bord med integreret lydannoncering for placering både ude og inde. Form og størrelse tilpasses kundens behov.