sujet

SMARTE VEJE

Der bliver mere og mere varetransport, varernes fragtes længere med stadig strammere tidsfrister. Samtidig pendler flere og flere stadig længere til og fra arbejde. Det gør, at trafikken og trykket på vores veje øges, særlig i storbysområderne og langs de store motorveje i ind- og udland..

Med ITS kan man øge effektiviteten inden for transportsystemet. Dette indebærer, at vejene kan udnyttes bedre – og at miljøbelastningen formindskes. ITS anvendes også til at øge trafiksikkerheden gennem trafikinformation, omkørsler og vejspærringer.

Løsninger

 • BOMSYSTEMER

  SWARCO leverer løsninger til automatiseret adgangskontrol på motorveje og i tunneller via robuste bomsystemer, der er produceret til nordiske forhold.

 • TRAFIKINFORMATION

  Ved at give trafikanterne den korrekte information i rette tid kan man forbedre fremkommeligheden og sikkerheden.

 • TRAFIKSIKKERHED OG MILJØ

  ITS-systemet kan være et mindre kostbart alternativ til ændringer i selve infrastrukturen og medfører øget vejsikkerhed og en mindre miljøpåvirkning.

 • TUNNELLER OG MOTORVEJSYSTEMER

  Effektive systemer til kontrol og styring af motorveje vil medføre en forbedret vejkapacitet og vejsikkerhed. SWARCO leverer komplette systemer til motorvejsstyring bestående af centralsystemer, dynamiske skilte, bomme og detektorer.

 • BELYSNING

  Kvaliteten af LED’er er øget drastisk inden for de senere år. This makes LED lighting the perfect choice for traffic applications - not only from a technical but also from an environmental perspective.