sujetsujet

TRAFIKINFORMATION

Ved at give trafikanterne den korrekte information i rette tid kan man forbedre fremkommeligheden og sikkerheden. Et godt informationsflow giver også en mere behagelig rejse, da det kan mindske usikkerhedsfaktorer og stress. Forskning viser, at op til 30% af bilistene ændrer rute, når de får information om rejsetid eller forhindringer på vejen. Det betyder, at vejmyndighederne kan udnytte vejnettet på en yderst effektiv måde.

SWARCO leverer mange forskellige systemer til trafikmåling, hændelsesdetektering, dataindsamling og præsentation på internettet eller trafikinformationstavler.

Produkter

 • ITC-2 STYREAPPARAT TIL TRAFIKSIGNALER

  Supermoderne styreapparater, som kan konfigureres til alle typer kryds.

 • OMNIA-CENTRALSYSTEM

  OMNIA er et softwaremiljø på højt niveau med et ensartet og brugervenligt brugergrænsesnit til betjening af forskellige trafikkontrol- og trafikstyringssystemer.

 • PLATFORM FOR AKTIV TRAFIKINFORMATION

  Moderne trafikapplikationer kræver klar og tydelig information om trafiksituationen. SWARCO tilbyder flere produkter og systemer til indsamling af trafikdata og måling af rejsetider.

 • RADARTRAFIKMÅLING

  Med SWARCOs TOPO-serie kan man nøjagtigt registrere køretøjsklasser med information om hastighed, længde og akustiske signaturer

 • SWARCO APPS

  Den mest enkle måde er at have din ITS-information med dig overalt!

 • TRAFIKTÆLLING

  Moderne trafikapplikationer kræver tydelig information om trafikforholdene. SWARCO tilbyder flere produkter og systemer til indsamling af trafikdata og måling af rejsetid.

 • VMS – DYNAMISK TRAFIK- INFORMATIONSSKILT

  LED-belyste VMS-skilte (Variable Message Signs) med begrænsede, frit programmerbare eller kombinerede displaytyper.