sujetsujet

TRAFIKSIKKERHED OG MILJØ

Teknologi i samspillet mellem trafikanter, køretøjer og vej

SWARCO bruger ITS i arbejdet med trafiksikkerhed, fremkommelighed, tilgængelighed og miljø. Her udnytter man teknologien i samspillet mellem trafikanter, køretøjer og vee.j Rigtig brug af ITS vil bidrage til et mere sikkert og trygt transportsystem, bedre fremkommelighed for alle trafikantgrupper og mindre miljøbelastning fra vejtransport.

Et lokalt ITS-system kan være et omkostningseffektivt alternativ til andre fysiske ombygninger og bidrager til at øge trafiksikkerheden og forbedre miljøet. SWARCO leverer skræddersyede løsninger til lokal ITS, såsom hastighetspåmindelser, advarselsskilte og bomsystemer.

Produkter

  • DIN FART SKILTE

    Variable Din Fart skilte er en effektiv måde at øge trafiksikkerheden på.

  • MILJØFARTSGRÆNSE

    Vi tager miljøet alvorligt, og ordet "miljøhastighedsgrænse" repræsenterer vores måde at tænke SWARCO på i videste forstand. Det betyder en forbedring af luftkvaliteten og øget sikkerhed for fodgængere og cyklister i området.

  • TRYG SKOLEVEJ

    En sænkning af hastigheden forbi et skoleområde i perioder, hvor der færdes børn, øger trygheden for skolebørn og formindsker faren for påkørsler.