sujetsujet

TUNNELLER OG MOTORVEJSYSTEMER

Regulering af motorveje er nødvendigt, når trafikken på vores veje øges. Formålet med motorvejssystemer er at øge vejnettets effektivitet, pålidelighed og sikkerhed. SWARCOs motorvejsystem sørger for at udnytte vejens kapacitet på bedst mulige måde ved hjælp af forskellige reguleringstiltag. Systemet kan for eksempel lukke et eller flere kørefelter på en vejstrækning ved ulykker eller vejarbejde - og tilpasse hastigheden til de eksisterende forhold.

Systemet sørger for smidiggør trafikafviklingen og forbedrer trafiksikkerheden ved regulering via kørefeltssignaler, ofte kombineret med variable hastighetsskilte, og oplyser trafikantene om den pålagte fartsgrænse og kørefeltsrestriktioner. Målet er at maksimere gennemstrømningen på vejnettet, undgå kødannelse og opretholde trafikflowet. Motorvejsregulering kan fuldendes med variable skilte (VMS) for information og guiding, for eksempel køvarsling og omdirigering via fritekstskilt.

Studier viser, at man ved hjælp af vores systemer kan reducere rejsetiden med op til 10% samt reducere ulykker med 25%. SWARCO tilbyder komplette løsninger for motorvej, bro og tunnel, som opfylder både MTM og TLS-standard.

Produkter

 • DYNAMISK LYSMARKERING

  Dynamisk lysmarkering forbedrer sikkerhedsniveauet for trafikantene ved at forebygge kritiske hændelser samt advare om eventuelle ulykker.

 • FJERNSTATION PRIMOS MODULAR

  Med en fjernstation fra SWARCO TRAFFIC SYSTEMS opnår du en løsninger med mange funktioner, som optimal passer til de eksisterende trafikkrav.

 • PRIMOS CENTRALSOFTWARE

  PRIMOS-centralsoftware tilbyder den rigtige løsning til alle trafikapplikationer.

 • RAMPESTYRING

  Rampestyring eller TIME (Traffic Introduction MEtering) er en yderst effektiv rampetællingssystem, der er udviklet til at holde trafikintensiteten jævnt flydende på belastede ringveje og motorveje.

 • SMC - SWARCO MULTI CONTROLLER

  Trafikovervågning og -styring minimerer risikoen af uheld.