sujet

Sidste nyt

NYT OM OS

SWARCOs innovative projects shown at ITS Copenhagen, 13.09.2018

On ITS World Congress in Copenhagen 2018 SWARCO has and is a part of at least three demonstrations. The Nordic Way 2 project that is led by the Nordic road authorities and two own demonstrations Bike Lane Assist and the Autonomous Valet Parking.

SWARCO samarbejder med bilindustrien for en mere smidig rejse., 24.05.2018

TLA (Traffic Light Assistance) er SWARCOs nye ITS-løsning (C/ITS), som er udviklet i samarbejde med bilindustrien og det norske vejvæsen. Formålet er at give førere information om "tid til grønt/tid til rødt", så trafikken optimeres.

SWARCO i centrum for intelligente trafikløsninger, 24.04.2018

I Norden og Europa arbejdes der febrilsk på at digitalisere vejtrafikken. Trafiksignaler, motorvejssystemer, trafikafspærringskøretøjer og kollektiv trafik forbindes, og data bliver tilgængelige. Udviklingen med autonome køretøjer er naturligvis en stærk drivkraft for denne udvikling, men det samme gælder også tendenser inden for smart city-området og moderne mobilitetstjenester.

Find og betal for parkeringen med SWAPPACCESS APP , 24.04.2018

Med SwappAccess APP er det nemmere og mere overskueligt end nogensinde før at finde og betale for parkeringspladser. Alt er tilgængeligt lige fra lommen. Brugerne downloader bare appen, og så er de i gang!

SWARCO har fokus på Datasikkerhed, 18.04.2018

Det stadigt voksende marked for SMART City i Danmark skaber intelligente og digitaliserede løsninger i byrummet. Trafiksignaler og lysmaster er bare få eksempler på de elementer, der i stadigt stigende grad bliver intelligente, og som giver mulighed for fjernstyring og måling af en lang række data.

Trafikstyring og signalregulering, 17.04.2018

I en tid med konstant forandring er det vigtigt at have fleksible og innovative løsninger og produkter for at opretholde lang levetid. Det kan være både fornuftigt og godt, hvad angår vedligeholdelse og miljøpåvirkning. Det er en vigtig del af processen ved udvikling af nye løsninger hos SWARCO. Nu er vores ITC-3-styresystem blevet udstyret med nye og brugervenlige funktioner, der gør trafikstyringen endnu smartere.

Intelligente transportsystemer til en bedre kollektiv trafik , 17.04.2018

Ved at lokke med et skift fra privat kørsel til kollektiv transport kan en effektiv og attraktiv kollektiv trafik hjælpe med at løse de miljø- og trafikproblemer, der opstår i forbindelse med den øgede befolkningsvækst. Øg antallet af rejsende med kollektiv trafik i din by ved at tilbyde en pålidelig, sikker og smidig rejse.

Bedre infrastruktur og optimerede havne med SWARCO Port Control System, 19.03.2018

I 2013-2016 blev to af havnene i Stockholms Hamnar AB (Stockholms havne) bygget om, og SWARCOs havnestyringssystemer blev installeret for at optimere havneområdet med bedre trafikstyring og håndtering af anhængere. Havnen i Stockholms bymidte, Värtahamnen, er nu en mere effektiv og miljøvenlig havn med fem kajer og en moderne passagerterminal.

Ny driftsaftale gør Aalborg Kommune grønnere og sikrer besparelser på driftsbudgettet, 04.12.2017

SWARCO Danmark er stolte af at være blevet valgt som leverandør af denne omfangsrige, og vigtige kontrakt på service & vedligehold af 116 signalanlæg i Aalborg Kommune gennem de næste 8 år.

Intelligent vejbelysning – et skridt på vejen mod SMART City, 24.03.2017

Fremtidens SMART City sammenkobler en række essentielle punkter i den bymæssige infrastruktur med henblik på at forbedre livet i det urbane miljø for dermed at øge trafiksikkerheden, at optimere energiforbrug, samt drift- og vedligehold for at reducere driftsomkostninger og ikke mindst at skåne miljøet, at skabe øget mobilitet/fremkommelighed og videregive information om den øjeblikkelige trafiksituation for at øge trafikflowet i byen.

SWARCO ITC2 Styreapparat nr. 1000 i Danmark! – solgt til Varde Kommune, 30.09.2016

SWARCO Danmark er meget stolte over at have solgt ITC2 styreapparat nr. 1000 i Danmark. Vej og Park i Varde Kommune, der har bestilt styreapparatet, fik i sidste uge løb overrakt en stor æske chokolade af SWARCO konsulent Claus Sibbert for at markere begivenheden.

Mange gevinster ved energioptimering af signalanlæg, 08.09.2016

Herlev Kommune har i 2015 fået fornyet og forbedret kommunens signalanlæg som del af et ESCO projekt. Alle investeringer i projektet forventes tilbagebetalt med gevinsten ved energibesparelsen inden for
en periode på 20 år.

ØGET TRAFIKSIKKERHED FOR BØRN, BLINDE OG CYKLISTER, 23.05.2016

Forlænget grønt tid ved brug af RFID-tags til udvalgte befolkningsgrupper, kan øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter

UDSKIFTNING AF SIGNALANLÆG OG STYREAPPARATER GAV EKSTRA ENERGIBESPARELSER, 28.04.2016

Det viste sig at virkeligheden overgik de forventede besparelser på energiforbruget, da Herlev Kommune valgte at energirenovere kommunens trafiksignalanlæg.

Et skridt nærmere for førerløse biler – i Norden, 02.10.2015

Trondheim i Norge bliver en af de første nordiske byer, som afprøver ”traffic light assist”. Når testbilerne nærmer sig lyskrydset, vil de nå få information om status frem til lyskrydset. Om der er rødt, gult eller grønt, og hvor længe der er igen til lyset skifter.

SWARCO - vinder af Innovation Award 2015, 03.06.2015

SWARCO, Dukaten Parkering og Knowit blev i April 2015 tildelt ” SveParks” årlige pris på den nordiske parkeringskonference i Stockholm. Titlen blev tildelt SWARCO for udviklingen af den mest innovative og kundevenlige parkering løsning i Norden. Den nye løsning, som blev lanceret i januar i år er blevet modtaget med stor succes af kunderne, og nu også præmieret af branchen.

Smidig parkeringsløsning ved Tuborg Havn i København, 21.05.2015

Opsvinget i København har øget behovet for flere P-pladser. I den forbindelse har DEAS udvidet deres P-kælder i Tuborg Havn med plads til yderligere fire lejere (firmaer). Swarco har leveret nye dynamiske LED displays fra LEA, nye skilte kasser samt ny server til DEAS’ P-kælder i Tuborg Havn.

Ny, enkel løsning for busprioritering - Swarco Smart City Traffic, 21.05.2015

Systemet er baseret på ”Virtuel detection” og giver muligheden for at integrere busprioritering simpelt og effektivt, udelukkende via en standard mobiltelefon (Smartphone).

Syddanske kommuner sparer millioner på ny gadebelysning, 20.05.2015

Flere syddanske kommuner er allerede godt i gang med at skifte de traditionelle gadelygter ud med morgendagens teknologi. Der er nemlig både store økonomiske og sikkerhedsmæssige gevinster at hente ved at skifte til LED-belysning.

Velkommen til Swarco Traffic World, 15.05.2015

Der tilbydes guidede ture gennem SWARCO TRAFFIC WORLD til alle interesserede, hvad enten det drejer sig om politikkere, trafikplanlæggere, trafikmyndigheder eller industrivirksomheder.

Kontakt din lokale SWARCO-kontaktperson for bookning af en rundvisning.