sujet

ØGET TRAFIKSIKKERHED FOR BØRN, BLINDE OG CYKLISTER

23.05.2016

RFID

 

Forlænget grønt tid ved brug af RFID-tags til udvalgte befolkningsgrupper, kan øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter

Øget sikkerhed for børnehaver på udflugt
SWARCO har for nylig installeret en RFID-tag løsningen i Esbjerg Kommune, der har valgt at udstyre kommunens børnehaver med tags, til at forlænge grønt tid på udvalgte fodgængerovergange. Specielt i overgange med midterheller, kan det ofte være en udfordring at få alle børn med over vejen, da børnehavegrupperne sædvanligvis er for store til at stå på hellen, og samtidig er for lang tid om at nå over hele vejen.

En leder for børnehaven udstyres nu med en RFID-tag, der holdes op mod modtagerdelen i fodgængertrykket, og grønt tiden forlænges med et foruddefineret antal sekunder. En nem, og hurtig metode til at øge trafiksikkerheden for vores børn.

RFID-tag hjælper blinde borgere til at passere fodgængerfeltet
Silkeborg Kommune har valgt en tilsvarende løsning til kommunens blinde borgere, der ad samme vej sikres ekstra tid til at passere fodgængerfeltet.

Prioritering af cyklister ved trafiklys
SWARCO var, sidste år, leverandør af en RFID-tag løsning til Aarhus Kommune, der valgte denne metode til at sikre prioritering af cyklister gennem byens signalanlæg.

Hensigten var at skabe incitament hos borgerne til at bruge cykler frem for biler, og dermed opnå besparelser på CO2 udslip og skabe et grønnere miljø i byen.

Op mod 200 cyklister i Aarhus har nu fået fastmonteret en chip i deres hjul, denne sender automatisk signal til styreapparatet, i udvalgte signalanlæg, om at prioritere cyklisten og skifte til grønt hurtigst muligt.