sujet

Et skridt nærmere for førerløse biler – i Norden

02.10.2015

Trondheim i Norge bliver en af de første nordiske byer, som afprøver ”traffic light assist”. Når testbilerne nærmer sig lyskrydset, vil de nå få information om status frem til lyskrydset. Om der er rødt, gult eller grønt, og hvor længe der er igen til lyset skifter.

Testning i løbet af 2016
Teknologien er på plads i lyskrydsene og funktionaliteten afprøves i disse dage. Dette vil blive gjort i et antal udvalgte biler hos Statens Vegvesen ved hjælp af en særligt udviklet app.

Hvad skal der testes?
App’en giver føreren besked, når bilen nærmer sig et lyskryds/signalanlæg og angiver desuden en anbefalet kørehastighed frem til lyskrydset. Når testbilerne nærmer sig lyskrydset, vil de få information om status frem til lyskrydset. Om der er rødt, gult eller grønt, og hvor længe der er igen til lyset skifter. Og hvis nogen skulle undre sig. Bilen vil ikke anbefale en hastighed på over den anbefalede fartgrænse for at når hen til lyskrydset i tide.

Testen vil derefter vise, hvor stor den faktiske udslipsreduktion bilerne har haft, så man kan se, om dette har en reel betydning. Desuden håber vi på, at føreren også får en behageligere køretur med færre standsninger. Flere bilproducenter har allerede prøvet at indbygge denne information i bilens adaptive fartkontrol. Den tilpasser bilens hastighed automatisk, så føreren kan slippe for at stoppe helt op i lyskrydsene.

En vigtig del af afprøvningen er at se, hvor hurtigt bilen får opdateret information fra lyskrydset. Hvis bilen får opdateret information så hurtigt, at det kan bruges som realtidssystem, kan det også bruges til at øge trafiksikkerheden ved at hindre biler i at køre over for rødt lys

Hvor gør vi dette?
Det forventes, at biltrafikken i fremtiden vil ændre sig. Med et forøget brug af førerløse biler trækker vi mere og mere hen imod, at teknologien sørger for sikkerheden, i stedet for at vi stoler på menneskelige handlinger og dømmekraft. Målet må være at sørge for trafikanternes tryghed samt at opnå en bedre trafikafvikling uden mange unødvendige stop.

Dataene vil blive gjort tilgængelige for alle, således at softwareudviklere og bilproducenter får mulighed for at lave nye og smarte applikationer, der kan bruges i trafikken.

Lignende tests i andre europæiske byer
Systemet med «traffic light assist» findes allerede installeret i nogle få byer i Europa, bl.a. Berlin og Verona. Her har de samarbejdet med bilproducenterne for at afprøve og implementere teknologien.

Det, der er så enestående for projektet i Trondheim, er, at de ønsker at gøre trafiksignaldata lettere tilgængelige via åbne grænseflader. Under forudsætning af, at afprøvningen bliver vellykket, bliver det også nemmere for udviklere at finde nye, innovative løsninger.