sujet

Intelligent vejbelysning – et skridt på vejen mod SMART City

24.03.2017

Fremtidens SMART City sammenkobler en række essentielle punkter i den bymæssige infrastruktur med henblik på at forbedre livet i det urbane miljø for dermed at øge trafiksikkerheden, at optimere energiforbrug, samt drift- og vedligehold for at reducere driftsomkostninger og ikke mindst at skåne miljøet, at skabe øget mobilitet/fremkommelighed og videregive information om den øjeblikkelige trafiksituation for at øge trafikflowet i byen.

Intelligent vejbelysning, herunder enkeltstyring af vejbelysningsarmaturer, er et skridt på vejen mod komplet og intelligent styring af det urbane miljø, hvor kommunerne umiddelbart og effektivt kan drage nytte af optimering på områderne;

Du er velkommen til at læse hele artiklen i sin helhed her:

Intelligent vejbelysning – et skridt på vejen mod SMART City (PDF - 4,22 MB)