sujet

Ny driftsaftale gør Aalborg Kommune grønnere og sikrer besparelser på driftsbudgettet

04.12.2017

Aalborg service agreement

SWARCO Danmark er stolte af at være blevet valgt som leverandør af denne omfangsrige, og vigtige kontrakt på service & vedligehold af 116 signalanlæg i Aalborg Kommune gennem de næste 8 år.

I dette udbud blev der fra Aalborg Kommunes side lagt vægt på at reducere omkostninger på drift og samtidig forbedre miljøet i byen, SWARCO var derfor særligt fokuserede på at få afdækket alle muligheder for at reducere forbrugsomkostninger, og samtidig minimere CO2 udledning.

SWARCO valgte at tilbyde udskiftning af eksisterende ældre styreapparater med SWARCO ITC3 styreapparater, for dermed at reducere strømforbrug, og sikre Aalborg Kommune et mere fleksibelt, effektivt styreapparat der imødekommer fremtidens krav og forventninger til intelligent trafikstyring.

Aalborg Kommune ønskede sideløbende at udskifte halvdelen (1750 stk.) af byens signallanterner med LED. Fordelene ved at anvende LED i forhold til glødepærer er da også bemærkelsesværdige:

1. Mindre strømforbrug:
En reduktion på i alt 2.023.560 kW alene i kontrakt perioden, beregnet ud fra forbruget på de 1750 stk. nye LED.

2. Ved at reducere strømforbruget i sådan et omfang udleder Aalborg Kommune væsentlig mindre CO2.

3. Levetiden på LED er længere end glødepærer, hvilket betyder besparelser på service og vedligehold – mindre vedligehold betyder igen mindre CO2 emission.

4. Parabolen bagved glødepæren skal rengøres en gang årligt for at sikre optimal signalvisning – dette er overflødigt ved anvendelse af LED, hermed reduceres serviceomkostninger og CO2 emissionen yderligere.

Ifølge vores endelige beregninger vil Aalborg Kommune gennem denne 8-årige kontraktperiode kunne;

co2-aalborg

I denne beregning er der ikke taget højde for de ekstra miljømæssige fordele ved at LED har en brændetid på 100.000 timer, og derfor sjældent skal udskiftes, dette reducerer hyppigheden af service, vedligehold samt kørsel og mindsker dermed udledning af CO2 fra servicebilerne.