sujet

Smidig parkeringsløsning ved Tuborg Havn i København

21.05.2015

Opsvinget i København har øget behovet for flere P-pladser. I den forbindelse har DEAS udvidet deres P-kælder i Tuborg Havn med plads til yderligere fire lejere (firmaer). Swarco har leveret nye dynamiske LED displays fra LEA, nye skilte kasser samt ny server til DEAS’ P-kælder i Tuborg Havn.

De nye dynamiske LED-skilte har erstattet de gamle skilte med et nyt og tidsvarende design.

 

DEAS_parkeringshus

Automatisk åbning af bommen
Systemet, som Swarco har leveret til DEAS, er bygget op med en P-bom, som er placeret oppe i terræn, og en P-bom som er placeret i selve P-kælderen ved udkørslen. Ved begge P-bomme er der placeret en aktiv adgangslæser fra Tag Master. Denne aktive adgangslæser modtager signal fra den aktive ”tag” i forruden på bilen, og giver herefter adgang til P-kælderen, ved at sende signal til P-bommen, som så vil åbne. Oppe i terræn er der placeret dynamiske LED-skilte, som har forbindelse til en server, der kommunikerer med skilte og adgangslæser. Serveren sørger for at LED-displayet vil vise det antal pladser som det enkelte firma har ledigt.

Ved ankomst til P-kælderen vil den pågældende ”tag” blive aflæst af den aktive adgangslæser som er placeret foran Swarco´s P-bom. Hvis der er ledigt og man har en gyldig ”tag” vil P-bommen gå op og man får adgang til P-kælderen. Samtidig med at dette sker, vil man på de dynamiske LED-displays kunne se, at firmaets antal ledige pladser nu vil være reduceret med en. Når man forlader P-kælderen vil man igen møde en P-bom og en aktiv adgangslæser.

Let at se antallet af ledige parkeringspladser med nye LED-displays
Her vil adgangslæseren endnu en gang aflæse den ”tag” der er placeret i forruden og P-bommen vil gå op, så man kan forlade P-kælderen. Herefter vil man på de dynamiske LED-displays kunne se at antallet af ledige P-pladser for det enkelte firma er øget med en enkelt plads.

Rapporter og statistik
Alle aktiviteter vil blive lagret i serveren og herfra kan man udtrække rapporter over de enkelte firmaers belægningsprocent samt omprogrammere og forudprogrammere ugeprogrammer for det enkelte firma.

Kontakt:
For yderligere oplysninger om DEAS projektet kan man kontakte Michael Kisum på e-mail: michael.kisum@swarco.com