sujet

Syddanske kommuner sparer millioner på ny gadebelysning

20.05.2015

Sønderborg belysning med Lunia

Om godt et år er det helt slut med at importere og producere kviksølvlyskilder, der udgør over en tredjedel af gadebelysningen i de danske kommuner. Det er resultatet af et nyt EU-direktiv, som træder i kraft ved udgangen af 2015. Det har banet vejen for nye og mere moderne lyskilder.

Millioner at hente på bedre belysning
Kolding Kommune er en af de kommuner, der allerede er langt fremme med at udskifte den gamle gadebelysning. Kommunen planlægger at skifte 70 % af gadebelysningen til LED i løbet af de næste fire år.

”Vi vurderer, at tiden nu er moden til at kunne skifte en stor del af belysningen til LED. Dels betyder det, at vi halverer kommunens energiudgifter på vejbelysning, og dels betyder det bedre belysning og større sikkerhed for trafikanterne på de mest trafikerede ringveje,” siger Kim Bauenhøj, der er belysningsansvarlig i Kolding Kommune.

I dag bruger Kolding Kommune cirka fem millioner kilowatttimer årligt, eller hvad der svarer til knap ti millioner kroner. Efter udskiftningen vurderer Kim Bauenhøj, at det tal næsten vil være halveret til 2,6 millioner kilowatttimer årligt. Og med en pris på næsten to kroner per kilowatttime er det ikke svært at regne ud, at det er en god forretning for kommunen at skifte til LED.

Klima og økonomi går hånd i hånd
I Sønderborg Kommune vil man over de næste 4 år skifte 13.000 eksisterende gadelamper ud med LED-lamper. Det sker som led i kommunens mål om at være CO2-neutral i år 2029.

”Gadebelysningen bidrager med en stor del af energiforbruget i CO2-regnskabet. Ved at overgå til LED kan vi nedbringe energiforbruget med over en tredjedel, eller hvad der svarer til 300 husstandes årlige elforbrug,” fortæller Ulla Buus Jensen, der er Teknisk Designer i Veje og Trafik i Sønderborg Kommune.

”Samtidig forventer vi store besparelser på drift og vedligehold i kommunen på grund af LED-belysningens lange levetid. Det nye system giver os blandt andet mulighed for at dæmpe lyset 50 % i nattetimerne i stedet for at slukke lamperne helt, sådan som det er tilfældet i dag” forklarer hun.

Spar energi uden at sylte sikkerheden
Det er LED-producenten Swarco, som leverer den nye belysning til Sønderborg Kommune og alle ringvejene i Kolding Kommune. Ifølge produktchef i Swarco, Lars Kjær, kommer de store energibesparelser ikke til at betyde dårligere belysning på vejene. Tværtimod.

”LED er hvidt lys og minder i virkeligheden meget om dagslys. Det giver bilisterne en følelse af, at vejen er mere oplyst. Samtidig er der indbygget et styresystem, som giver mulighed for at opjustere lysstyrken på tidspunkter med meget trafik. Det giver større tryghed og sikkerhed hos borgerne,” siger Lars Kjær.

Han vurderer, at de to kommuners investering i Swarcos LED-belysning vil være betalt tilbage i løbet af 8-10 år. I dag kan de fleste kommuner spare fra 50-70 % procent af energien afhængig af den eksisterende lyskilde.

Yderligere oplysninger
Produktchef Lars Kjær, Swarco Danmark, tlf. 51 37 50 18, mail: lars.kjaer@swarco.dk.
Fagansvarlig, Kim Bauenhøj, Kolding Kommune, tlf. 79 79 14 41, mail: kbaj@kolding.dk.
Teknisk Designer, Ulla Buus Jensen, Sønderborg Kommune, tlf.88 72 55 80, mail: ubjn@sonderborg.dk