sujet

UDSKIFTNING AF SIGNALANLÆG OG STYREAPPARATER GAV EKSTRA ENERGIBESPARELSER

28.04.2016

ESCO_miljobesparelse

Det viste sig at virkeligheden overgik de forventede besparelser på energiforbruget, da Herlev Kommune valgte at energirenovere kommunens trafiksignalanlæg.

Udskiftning af signaludstyr til en mere energivenlig løsning
I forbindelse med Herlev Kommunes projekt med energirenovering af skoler, og kommunale bygninger, blev det besluttet at inddrage de kommunale signalanlæg - at udskifte samtlige glødepærer med LED, erstatte de gamle styreapparater med 26 nye SWARCO ITC2 styreapparater, for blandt andet at få mulighed for at dæmpe lanternerne om natten.

Store energibesparelser
Inden projektet blev søsat satte Herlev Kommune elmålere på signalanlæggene, for senere at kunne dokumentere besparelser på energiforbruget.

Det viste sig at virkeligheden langt overgik forventningerne, med en samlet besparelse ved brug af LED pærer og nyere styreapparater på; Ca. 97.638 KWh.

Med en gennemsnits elpris på ca. DKK 1,67 pr. KWh svarer det til en årlig besparelse på DKK 156.220,00

Mindre CO2 udslip - bedre miljø
Dertil kommer en sidegevinst på miljøområdet, med en, ikke uvæsentlig, besparelse på CO2 udslip. Denne kan endda øges yderligere, ved at implementere eksempelvis busprioritering.

Ved at sikre bussens fremkommelighed, og undgå forsinkelser i forhold til køreplanerne, vil den mere bæredygtige kollektive transportform, blive attraktiv for de nuværende bilister, og skiftet fra bil til bus, vil da medføre en reduceret CO2 udledning.

Besparelse på drift og vedligehold
Ydermere vil man opnå en besparelse på drift og vedligehold af lanternerne, da rengøring og service af LED, foregår både hurtigere og mere effektivt.

Samtidig er levetiden på LED væsentlig længere, end en glødepære.

Resultaterne fra Herlev Kommune taler for sig selv, og kan bruges som inspiration til alle vore kommunale kunder.