sujet

Kvalitet og miljø

SWARCO har i over 10 år leveret løsninger som bidrager til øget fremkommelighed, trafikksikkerhed og forbedret miljø. Vi hjælper vores kunder og partnere med design, sammensætning af løsninger samt drifter og vedligeholder udstyret.

Kvalitet og miljøfokus har altid været fremtrædende i SWARCO både internt og i de løsninger som leveres. SWARCO er en af pionerene i avancerede trafikstyringer og brug af LED teknologi. I dag er alle trafiksignaler baseret på denne energibesparende teknologi og nu er SWARCO også i færd med at introducere teknologien til gadebelysning som vil kunne spare store mængder energi.

For at få en ekstern bekræftelse på vores kvalitets- og miljøfokus indgik SWARCO for en tid siden et samarbejde med Det Norske Veritas om certificering. SWARCO selskaberne i Norden har nu opnået certificering inden for både kvalitet (ISO9001:2015) og miljø (ISO14001:2004). Certificeringen er en bekræftigelse på at vore kunder kan være sikre på at SWARCO vil fortsætte med at bidrage med markedsledende og miljøfremmende løsninger.

SWARCO i Norden har 275 højt kvalificerede medarbejdere som opererer fra kontorer i Oslo, Trondheim, Stockholm, Gøteborg, Karlstad, København og Helsinki.


KVALITETSSYSTEM

  • At sikre, at vores kunder opfylder deres målsætninger
  • At tilbyde produkter og serviceydelser af en høj kvalitet
  • Løbende at forbedre, hvordan vi opfylder vores kunders, aktionærers og medarbejderes forventninger.


MILJØSTYRING

  • At medvirke til en løbende forbedring af miljøet
  • At opfylde alle love og bestemmelser vedrørende miljøet og at reducere miljøpåvirkningen
  • At prioritere materialer og produkter, som er miljøvenlige
  • At forebygge forurening
  • At medvirke aktivt til genbrug


SWARCOS MISSION

  • En vigtig del af SWARCOs mission er at forbedre vejsikkerheden og trafikstrømmen ved at tilbyde miljøvenlige trafikløsninger af en høj kvalitet.